Här på Hustandläkaren har vi valt priser efter våra behandlingar och kostnader. Varje patient får ett detaljerad kostnadsförslag i samband med undersökningen. Den prislista vi använder följer i princip den som Folktandvården i Stockholm har. Vi erbjuder 25 % studentrabatt på våra behandlingar vid uppvisat mecenatkort!

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet består av två delar:

•   Tandvårdsbidrag
•   Högkostnadsstöd

 Tandvårdsbidrag 

Tandvårdsbidrag är i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård.

Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Hur mycket du får i tandvårdsbidrag beror på hur gammal du är:

•  Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
•  Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
•  Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Högkostnadsskydd 

I tandvårdsstödet finns också ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar behöver du bara betala en del av kostnaden själv, försäkringskassan betalar resten av kostnaden direkt till din tandläkare.

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:

•   50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
•   85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.
Högkostnadsskyddet beräknas per år.
Alla behandlingar ersätts ej av försäkringskassan.
Tandläkarna är inte bundna av referenspriset.